Memo's

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2024

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Memo sluiting inschrijving aanbesteding

Memo
Memo sluiting inschrijving aanbesteding PDF, 148,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memo Ecologische bureaustudie Tauw

Memo
Memo Ecologische bureaustudie Tauw PDF, 117,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Brief aan college van BW d.d. 14 februari 2024

Bijlage
1. Brief aan college van BW d.d. 14 februari 2024 PDF, 197,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memo Toezegging informatielevering nav behandeling voortgangsrapportages regionale keringen 2022 in Cie RGW 29-11-2023

Memo
Memo Toezegging informatielevering nav behandeling voortgangsrapportages regionale keringen 2022 in Cie RGW 29-11-2023 PDF, 181,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memorandum Toezegging OV Commissievergadering MM d.d. 06-12-2023

Memo
Memorandum Toezegging OV Commissievergadering MM d.d. 06-12-2023 PDF, 132,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage Participatie communicatie Visie landbouw voedsel voor PS

Bijlage
Bijlage Participatie communicatie Visie landbouw voedsel voor PS PDF, 331,16 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memo Werksessie participatie en trendpanorama

Memo
Memo Werksessie participatie en trendpanorama PDF, 182,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memo evaluatie participatieproces meest kansrijke gebieden windenergie

Memo
Memo evaluatie participatieproces meest kansrijke gebieden windenergie PDF, 117,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 1 Rapport Evaluatie participatieproces voor de meest kansrijke gebieden windenergie

Bijlage
Bijlage 1 Rapport Evaluatie participatieproces voor de meest kansrijke gebieden windenergie PDF, 693,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memorandum motie 91 raamwerkburgerparticipatie

Memo
Memorandum motie 91 raamwerkburgerparticipatie PDF, 178,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memorandum Motie 28 'Leren van archeologen'

Memo
Memorandum Motie 28 'Leren van archeologen' PDF, 135,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 1_Overzicht bestaande initiatieven en activiteiten op het gebied van publieksbereik en archeologie

Bijlage
Bijlage 1_Overzicht bestaande initiatieven en activiteiten op het gebied van publieksbereik en archeologie PDF, 105,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memorandum Afschrift HUA-brief aan Raad gemeente Utrecht

Memo
Memorandum Afschrift HUA-brief aan Raad gemeente Utrecht PDF, 140,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 2 brief GU raad aan AB inz verbeteren planning P&C stukken in zienswijzeprocedures

Bijlage
Bijlage 2 brief GU raad aan AB inz verbeteren planning P&C stukken in zienswijzeprocedures PDF, 423,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 1 Brief AB HUA aan Gemeenteraad Utrecht inz. zienswijzeprocedures HUA

Bijlage
Bijlage 1 Brief AB HUA aan Gemeenteraad Utrecht inz. zienswijzeprocedures HUA PDF, 432,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memo Beantwoording technische vraag over ontkoppeling slopen en bouwen

Memo
Memo Beantwoording technische vraag over ontkoppeling slopen en bouwen PDF, 62,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memo Publiekssamenvatting rapportage freatisch grondwaterkwaliteit meetronde 2023

Memo
Memo Publiekssamenvatting rapportage freatisch grondwaterkwaliteit meetronde 2023 PDF, 887,92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Rapport meetronde freatische grondwaterkwaliteit provincie Utrecht

Bijlage
Rapport meetronde freatische grondwaterkwaliteit provincie Utrecht PDF, 5,66 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memo werking Utrechtse Depositiebank

Memo
Memo werking Utrechtse Depositiebank PDF, 170,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memo Reactie op brief gemeente Utrecht n.a.v. toezichtbrief IBT huisvesting vergunninghouders

Memo
Memo Reactie op brief gemeente Utrecht n.a.v. toezichtbrief IBT huisvesting vergunninghouders PDF, 121,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 1 Reactiebrief provincie interbestuurlijk toezicht huisvesting statushouders

Bijlage
Bijlage 1 Reactiebrief provincie interbestuurlijk toezicht huisvesting statushouders PDF, 179,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 2 Beantwoording brief huisvesting aandachtsgroepen gemeente Utrecht

Bijlage
Bijlage 2 Beantwoording brief huisvesting aandachtsgroepen gemeente Utrecht PDF, 438,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memo Spreidingswet

Memo
Memo Spreidingswet PDF, 138,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memorandum toezeggingen commissie RGW nav statenbrief UMDL

Memo
Memorandum toezeggingen commissie RGW nav statenbrief UMDL PDF, 141,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memo Link digitale raadpleging leidende principes ter informatie

Memo
Memo Link digitale raadpleging leidende principes ter informatie PDF, 180,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage Memo Ecologische studie bestemmingsplan Utrechtseweg 341 De Bilt - Nader onderzoek Tauw

Bijlage
Bijlage Memo Ecologische studie bestemmingsplan Utrechtseweg 341 De Bilt - Nader onderzoek Tauw PDF, 7,10 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memo Ecologische studie bestemmingsplan Utrechtseweg 341 De Bilt

Memo
Memo Ecologische studie bestemmingsplan Utrechtseweg 341 De Bilt PDF, 46,28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memorandum Pamflet 'Naar een Agenda voor Nederland'

Memo
Memorandum Pamflet 'Naar een Agenda voor Nederland' PDF, 141,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 1 naar-een-agenda-voor-nederland

Bijlage
Bijlage 1 naar-een-agenda-voor-nederland PDF, 855,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memo Is er voldoende toezicht in de natuur- en recreatiegebieden

Memo
Memo Is er voldoende toezicht in de natuur- en recreatiegebieden PDF, 128,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memorandum beantwoording vragen commissie 17-1-2024

Memo
Memorandum beantwoording vragen commissie 17-1-2024 PDF, 461,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Erratum 1e wijziging OVG PS 7februari 2024

Bijlage
Erratum 1e wijziging OVG PS 7februari 2024 PDF, 159,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Voorgestelde wijzigingen uit NvB op wijzigingen Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening (29 jan 2024)

Bijlage
Voorgestelde wijzigingen uit NvB op wijzigingen Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening (29 jan 2024) PDF, 1,25 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memo Energiebesparing bij bedrijven en maatschappelijke organisaties

Memo
Memo Energiebesparing bij bedrijven en maatschappelijke organisaties PDF, 351,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memo PS m.b.t. aankoop busstalling Zeist

Memo
Memo PS m.b.t. aankoop busstalling Zeist PDF, 104,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memo Prijsgrenzen 2024

Memo
Memo Prijsgrenzen 2024 PDF, 132,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memorandum Recente publicaties asielopvang in provincie Utrecht

Memo
Memorandum Recente publicaties asielopvang in provincie Utrecht PDF, 349,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memorandum Voortgang Statenvoorstel Slavernijverleden

Memo
Memorandum Voortgang Statenvoorstel Slavernijverleden PDF, 190,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memorandum Jaarplan 2024 ROM Utrecht Region

Memo
Memorandum Jaarplan 2024 ROM Utrecht Region PDF, 141,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 1 Jaarplan 2024 ROM Utrecht Region

Bijlage
Bijlage 1 Jaarplan 2024 ROM Utrecht Region PDF, 1,94 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memo IPO-zienswijze landelijke ontwerp windturbinebepalingen leefomgeving

Memo
Memo IPO-zienswijze landelijke ontwerp windturbinebepalingen leefomgeving PDF, 88,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage IPO zienswijze consultatie ontwerpbesluit windturbines met bijlage

Bijlage
Bijlage IPO zienswijze consultatie ontwerpbesluit windturbines met bijlage PDF, 16,60 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memo toezeggingen nav commissie RGW over ontwerp ongevingsprogramma faunabeleid

Memo
Memo toezeggingen nav commissie RGW over ontwerp ongevingsprogramma faunabeleid PDF, 422,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memo Update Opwek Energie op Rijksvastgoed

Memo
Memo Update Opwek Energie op Rijksvastgoed PDF, 165,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memo Jaarplan 2024 Voedselagenda

Memo
Memo Jaarplan 2024 Voedselagenda PDF, 168,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Jaarplan 2024 DEF

Bijlage
Jaarplan 2024 DEF PDF, 981,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Memo Bevrijdingsfestival Utrecht

Memo
Memo Bevrijdingsfestival Utrecht PDF, 129,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar