Statenbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

SB 'Uitvoering participatieleidraad- en visie'

Statenbrief
SB 'Uitvoering participatieleidraad- en visie' PDF, 230,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Nieuwe participatieleidraad met uitgangspunten ‘monitoring en evaluatie’

Bijlage
1. Nieuwe participatieleidraad met uitgangspunten ‘monitoring en evaluatie’ PDF, 839,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Initiatiefvoorstel ‘Provinciaal onderzoek investeringsmogelijkheden versnelling Energietransitie’

Statenbrief
SB Initiatiefvoorstel ‘Provinciaal onderzoek investeringsmogelijkheden versnelling Energietransitie’ PDF, 182,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Onderzoeksrapportage provincie Utrecht versnelling energietransitie

Bijlage
1. Onderzoeksrapportage provincie Utrecht versnelling energietransitie PDF, 764,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Aanbiedingsbrief management summary 20230210

Bijlage
2. Aanbiedingsbrief management summary 20230210 PDF, 198,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Addendum Fakton onderzoek aanvullend financieel instrumentarium energietransitie

Bijlage
3. Addendum Fakton onderzoek aanvullend financieel instrumentarium energietransitie PDF, 264,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB instrumenten stikstofaanpak

Statenbrief
SB instrumenten stikstofaanpak PDF, 121,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Wijzigingsbesluit ‘Beleidsregels salderen’

Bijlage
1. Wijzigingsbesluit ‘Beleidsregels salderen’ PDF, 525,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023

Statenbrief
SB Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 PDF, 230,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023

Bijlage
1. Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 PDF, 1,86 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. PlanMER provincaal programma wonen en werken 2023

Bijlage
2. PlanMER provincaal programma wonen en werken 2023 PDF, 81,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Passende beoordeling Programma Wonen en Werken 2023

Bijlage
3. Passende beoordeling Programma Wonen en Werken 2023 PDF, 908,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

4. Regionaal Programma wonen en werken 2023 Regio U10

Bijlage
4. Regionaal Programma wonen en werken 2023 Regio U10 PDF, 679,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

4a. Bijlage RP openbare binnenstedelijke plancapaciteit regio U10

Bijlage
4a. Bijlage RP openbare binnenstedelijke plancapaciteit regio U10 PDF, 950,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

5. Regionaal Programma wonen en werken 2023 Regio Amersfoort

Bijlage
5. Regionaal Programma wonen en werken 2023 Regio Amersfoort PDF, 860,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

5a. Bijlage RP openbare binnenstedelijke plancapaciteit regio Amersfoort

Bijlage
5a. Bijlage RP openbare binnenstedelijke plancapaciteit regio Amersfoort PDF, 344,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

6. Regionaal Programma wonen en werken 2023 Regio Foodvalley

Bijlage
6. Regionaal Programma wonen en werken 2023 Regio Foodvalley PDF, 819,95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

6a. Bijlage RP openbare binnenstedelijke plancapaciteit regio Foodvalley

Bijlage
6a. Bijlage RP openbare binnenstedelijke plancapaciteit regio Foodvalley PDF, 178,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij

Statenbrief
SB Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij PDF, 156,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB samenwerkingsovereenkomst doorfietsroute Houten Nieuwegein Utrecht Lage Weide

Statenbrief
SB samenwerkingsovereenkomst doorfietsroute Houten Nieuwegein Utrecht Lage Weide PDF, 375,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Intentieovereenkomst Proeftuin Brandenburg-West

Statenbrief
SB Intentieovereenkomst Proeftuin Brandenburg-West PDF, 156,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Intentieovereenkomst Proeftuin Brandenburg-West

Bijlage
1. Intentieovereenkomst Proeftuin Brandenburg-West PDF, 732,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Duiding en opvolging Medewerkersbelevingsonderzoek 2022

Statenbrief
SB Duiding en opvolging Medewerkersbelevingsonderzoek 2022 PDF, 166,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Provinciale Rapportage Voortgang Windenergie

Bijlage
1. Provinciale Rapportage Voortgang Windenergie PDF, 2,08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

NRD-planMER-windenergie-Provincie-Utrecht

Bijlage
NRD-planMER-windenergie-Provincie-Utrecht PDF, 4,83 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Kennisgeving Voornemen, Participatie en Verkenning en plan-m.e.r

Bijlage
3. Kennisgeving Voornemen, Participatie en Verkenning en plan-m.e.r PDF, 145,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

4. Participatieplan Verkenning en Voorkeursbeslissing Windenergie Provincie Utrecht

Bijlage
4. Participatieplan Verkenning en Voorkeursbeslissing Windenergie Provincie Utrecht PDF, 2,07 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

5. Bijlage op rapportage, reacties gemeenten op oproep provincie

Bijlage
5. Bijlage op rapportage, reacties gemeenten op oproep provincie PDF, 40,59 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Voortgang Windenergie

Statenbrief
SB Voortgang Windenergie PDF, 212,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Laatste stand van zaken Aanpak Piekbelasters NPLG en UPLG

Statenbrief
SB Laatste stand van zaken Aanpak Piekbelasters NPLG en UPLG PDF, 267,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Kamerbrief Uitwerking piekbelastersaanpak en voortgang PAS-melders

Bijlage
1. Kamerbrief Uitwerking piekbelastersaanpak en voortgang PAS-melders PDF, 654,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Kamerbrief Voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder het NPLG

Bijlage
2. Kamerbrief Voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder het NPLG PDF, 1,08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Kamerbrief over de Achtergrondnotities ambtelijke berekeningen stikstof

Bijlage
3. Kamerbrief over de Achtergrondnotities ambtelijke berekeningen stikstof PDF, 95,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Rapportage ‘'Toekomstscenario’s voor de organisatie van Het Utrechts Archief'’

Statenbrief
SB Rapportage ‘'Toekomstscenario’s voor de organisatie van Het Utrechts Archief'’ PDF, 188,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Rapportage 'Toekomstscenario's voor de organisatie van het Utrechtsarchief'

Bijlage
1. Rapportage 'Toekomstscenario's voor de organisatie van het Utrechtsarchief' PDF, 3,94 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Brief Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief bestuurlijk jurdisch dillema 20230126

Bijlage
2. Brief Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief bestuurlijk jurdisch dillema 20230126 PDF, 776,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB onderzoeken met betrekking tot onze digitale transformatie

Statenbrief
SB onderzoeken met betrekking tot onze digitale transformatie PDF, 212,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Verkenning provinciale rol in digitale ruimte

Bijlage
1. Verkenning provinciale rol in digitale ruimte PDF, 2,75 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Rapport Opschakelen - Datagedreven provincie 1-meting

Bijlage
2. Rapport Opschakelen - Datagedreven provincie 1-meting PDF, 1,67 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Verlenging beleid vergunningverlening, toezicht en handhaving

Statenbrief
SB Verlenging beleid vergunningverlening, toezicht en handhaving PDF, 177,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Vaststellingsbesluit Verlenging VTH-beleid en -strategie Provinciaal Blad

Bijlage
1. Vaststellingsbesluit Verlenging VTH-beleid en -strategie Provinciaal Blad PDF, 61,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB werkhervatting gedeputeerde A. Schaddelee

Statenbrief
SB werkhervatting gedeputeerde A. Schaddelee PDF, 147,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Overeenkomst met provincie Zuid-Holland inzake lijn 80

Statenbrief
SB Overeenkomst met provincie Zuid-Holland inzake lijn 80 PDF, 267,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Logistiek Platform Utrecht

Statenbrief
SB Logistiek Platform Utrecht PDF, 152,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Ontwerp kadernota 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden en BVO Plassenschap Loosdrecht e.o

Statenbrief
SB Ontwerp kadernota 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden en BVO Plassenschap Loosdrecht e.o PDF, 165,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Aanbiedingsbrief Ontwerp Uitgangspunten Begroting 2024 Stichtse Groenlanden

Bijlage
1. Aanbiedingsbrief Ontwerp Uitgangspunten Begroting 2024 Stichtse Groenlanden PDF, 111,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Concept ontwerp kadernota 2024 Stichtse Groenlanden

Bijlage
2. Concept ontwerp kadernota 2024 Stichtse Groenlanden PDF, 298,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Aanbiedingsbrief aan de deelnemers Plassenschap

Bijlage
3. Aanbiedingsbrief aan de deelnemers Plassenschap PDF, 106,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

4. Ontwerp kadernota 2024 BVO Plassenschap Loosdrecht e.o.

Bijlage
4. Ontwerp kadernota 2024 BVO Plassenschap Loosdrecht e.o. PDF, 196,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Trendanalyse brede welvaart

Statenbrief
SB Trendanalyse brede welvaart PDF, 147,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Trendanalyse brede welvaart provincie Utrecht

Bijlage
1. Trendanalyse brede welvaart provincie Utrecht PDF, 4,07 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Startnotitie Klimaat in PC-cyclus

Statenbrief
SB Startnotitie Klimaat in PC-cyclus PDF, 128,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Startnotitie-Klimaat-in-PC-cyclus

Bijlage
1. Startnotitie-Klimaat-in-PC-cyclus PDF, 448,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Eindrapportage aanbevelingen Rekenkamer onderzoek Energie-in-transitie

Statenbrief
SB Eindrapportage aanbevelingen Rekenkamer onderzoek Energie-in-transitie PDF, 220,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB kamerbrief Strategisch Vastgoedplan Defensie

Statenbrief
SB kamerbrief Strategisch Vastgoedplan Defensie PDF, 192,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Kamerbrief Strategisch Vastgoedplan Defensie

Bijlage
1. Kamerbrief Strategisch Vastgoedplan Defensie PDF, 189,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Beeldverslag Werkbezoek omgevingsgericht werken 14-09-2022

Bijlage
2. Beeldverslag Werkbezoek omgevingsgericht werken 14-09-2022 PDF, 6,30 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Utrecht

Statenbrief
SB Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Utrecht PDF, 153,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Getekende jaarrekening 2020 Nazorgfonds

Bijlage
1. Getekende jaarrekening 2020 Nazorgfonds PDF, 1,29 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Getekende LOR jaarrekening 2020 Nazorgfonds

Bijlage
2. Getekende LOR jaarrekening 2020 Nazorgfonds PDF, 20,51 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3a. Normenkader rechtmatigheid 2020

Bijlage
3a. Normenkader rechtmatigheid 2020 PDF, 339,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3b. Normenkader rechtmatigheid 2021

Bijlage
3b. Normenkader rechtmatigheid 2021 PDF, 152,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3c. Normenkader rechtmatigheid 2022

Bijlage
3c. Normenkader rechtmatigheid 2022 PDF, 320,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

4. Begroting nazorgfonds gesloten stortplaats 2022

Bijlage
4. Begroting nazorgfonds gesloten stortplaats 2022 PDF, 250,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Uitvoeringsprogramma VTH 2023

Statenbrief
SB Uitvoeringsprogramma VTH 2023 PDF, 137,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Uitvoeringsprogramma VTH 2023

Bijlage
1. Uitvoeringsprogramma VTH 2023 PDF, 1,70 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Evaluatie Druktemonitor Utrecht

Statenbrief
SB Evaluatie Druktemonitor Utrecht PDF, 176,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Samenvatting Evaluatie Druktemonitor Utrecht

Bijlage
1. Samenvatting Evaluatie Druktemonitor Utrecht PDF, 182,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Druktemonitor Utrecht, Evaluatie augustus 2020 – december 2022

Bijlage
2. Druktemonitor Utrecht, Evaluatie augustus 2020 – december 2022 PDF, 3,13 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Verkenning alternatief Ring Utrecht

Statenbrief
SB Verkenning alternatief Ring Utrecht PDF, 203,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Alternatief Ring Utrecht rapportage 230131

Bijlage
1. Alternatief Ring Utrecht rapportage 230131 PDF, 5,37 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Eindrapport Ketenregisseur provincie Utrecht

Bijlage
1. Eindrapport Ketenregisseur provincie Utrecht PDF, 456,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Nulmeting Circulaire Bedrijvigheid Regio Utrecht

Bijlage
2. Nulmeting Circulaire Bedrijvigheid Regio Utrecht PDF, 3,04 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Circulaire interventies Economie

Statenbrief
SB Circulaire interventies Economie PDF, 335,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar