Statenbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

SB Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (p-MIEK)

Statenbrief
SB Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (p-MIEK) PDF, 131,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Brief EZK Stand van zaken p-MIEK provincie Utrecht 31 maart 2023

Bijlage
1. Brief EZK Stand van zaken p-MIEK provincie Utrecht 31 maart 2023 PDF, 615,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Tussenproduct p-MIEK provincie Utrecht - Regionale Uitdagingen 31 maart 2023

Bijlage
2. Tussenproduct p-MIEK provincie Utrecht - Regionale Uitdagingen 31 maart 2023 PDF, 1,41 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Landelijk afwegingskader p-MIEK

Bijlage
3. Landelijk afwegingskader p-MIEK PDF, 51,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

4. Persbericht Aanpak netcongestie Energy Board provincie Utrecht

Bijlage
4. Persbericht Aanpak netcongestie Energy Board provincie Utrecht PDF, 506,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Onderzoek Tram in het Weekend

Statenbrief
SB Onderzoek Tram in het Weekend PDF, 163,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Rapport Tram in het Weekend

Bijlage
1. Rapport Tram in het Weekend PDF, 558,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Toelichting financieel resultaat 2022

Statenbrief
SB Toelichting financieel resultaat 2022 PDF, 196,31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB planning 1e wijziging Omgevingsverordening

Statenbrief
SB planning 1e wijziging Omgevingsverordening PDF, 160,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Stand van zaken voorgenomen wijziging Omgevingsverordening

Bijlage
1. Stand van zaken voorgenomen wijziging Omgevingsverordening PDF, 320,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB IBT-themaonderzoek constructieve veiligheid

Statenbrief
SB IBT-themaonderzoek constructieve veiligheid PDF, 107,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Eindrapportage beoordeling constructief dossier

Bijlage
1. Eindrapportage beoordeling constructief dossier PDF, 1,37 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV regionaal bedrijventerrein Gaasperwaard 3

Statenvoorstel
SV regionaal bedrijventerrein Gaasperwaard 3 PDF, 251,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Locatieaanduiding Gaasperwaard 3

Bijlage
1. Locatieaanduiding Gaasperwaard 3 PDF, 101,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Verkennend onderzoek (on) mogelijkheden regionale uitgiftestrategie (Sweco Hekkelman, 2023)

Bijlage
2. Verkennend onderzoek (on) mogelijkheden regionale uitgiftestrategie (Sweco Hekkelman, 2023) PDF, 345,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Woondeals provincie Utrecht

Statenbrief
SB Woondeals provincie Utrecht PDF, 241,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Woondeal regio Amersfoort 2022-2030

Bijlage
1. Woondeal regio Amersfoort 2022-2030 PDF, 3,81 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Woondeal regio foodvalley 2022-2030

Bijlage
2. Woondeal regio foodvalley 2022-2030 PDF, 1,27 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Woondeal regio U10 2022-2030

Bijlage
3. Woondeal regio U10 2022-2030 PDF, 2,02 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB uitkomst verdiepende studie warmtecollectoren N233

Statenbrief
SB uitkomst verdiepende studie warmtecollectoren N233 PDF, 192,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Wijzigingsbesluiten Presentatie- en Programmeringsregeling Steunpakket COVID-19

Statenbrief
SB Wijzigingsbesluiten Presentatie- en Programmeringsregeling Steunpakket COVID-19 PDF, 102,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Wijzigingsbesluit Programmeringsregeling 3

Bijlage
1. Wijzigingsbesluit Programmeringsregeling 3 PDF, 77,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Wijzigingsbesluit Presentatieregeling Steun- en Herstelpakket

Bijlage
2. Wijzigingsbesluit Presentatieregeling Steun- en Herstelpakket PDF, 77,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Ontwerpbesluit tot wijziging Natuurbeheerplan 2023

Statenbrief
SB Ontwerpbesluit tot wijziging Natuurbeheerplan 2023 PDF, 200,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Ontwerpbesluit wijziging NBP 2023

Bijlage
1. Ontwerpbesluit wijziging NBP 2023 PDF, 265,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Ontwerp Natuurbeheerplan 2024

Bijlage
2. Ontwerp Natuurbeheerplan 2024 PDF, 2,79 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Verlenging opvang vluchtelingen

Statenbrief
SB Verlenging opvang vluchtelingen PDF, 175,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB verslag buitenlandse dienstreis aan de internationale Grüne Woche 2023

Statenbrief
SB verslag buitenlandse dienstreis aan de internationale Grüne Woche 2023 PDF, 160,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Verslag buitenlandse dienstreis aan de 'internationale Grüne Woche 2023' in Berlijn

Bijlage
1. Verslag buitenlandse dienstreis aan de 'internationale Grüne Woche 2023' in Berlijn PDF, 2,59 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB DAEB aanwijzing Regiomarketing wijziging subsidieregeling recreatie en Toerisme 2022-2025 provincie-Utrecht

Statenbrief
SB DAEB aanwijzing Regiomarketing wijziging subsidieregeling recreatie en Toerisme 2022-2025 provincie-Utrecht PDF, 192,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Voorbeeld subsidieregeling Recreatie en Toerisme

Bijlage
1. Voorbeeld subsidieregeling Recreatie en Toerisme PDF, 221,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Samenwerkingsovereenkomst doorfietsroute Bunnik

Statenbrief
SB Samenwerkingsovereenkomst doorfietsroute Bunnik PDF, 438,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB vaststelling geluidsbelastingkaart provinciale wegen Utrecht 2021

Statenbrief
SB vaststelling geluidsbelastingkaart provinciale wegen Utrecht 2021 PDF, 173,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Rapportage EU-geluidskaart Utrecht van Goudappel BV

Bijlage
1. Rapportage EU-geluidskaart Utrecht van Goudappel BV PDF, 7,34 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Eindrapportage Bedrijfsvoeringsbrede verbeterprogramma’s

Statenbrief
SB Eindrapportage Bedrijfsvoeringsbrede verbeterprogramma’s PDF, 358,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Ontwerp Utrechtse spooragenda

Statenbrief
SB Ontwerp Utrechtse spooragenda PDF, 225,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Ontwerp Utrechtse Spooragenda

Bijlage
1. Ontwerp Utrechtse Spooragenda PDF, 4,17 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB vaststelling subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderijen Utrecht

Statenbrief
SB vaststelling subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderijen Utrecht PDF, 99,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderijen Utrecht

Bijlage
1. Subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderijen Utrecht PDF, 207,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Openstellingsbesluit subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderijen Utrecht

Bijlage
2. Openstellingsbesluit subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderijen Utrecht PDF, 77,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Actualisatie 2023 Uitvoeringsverordening MKB Innovatiestimulering Topsectoren provincie Utrecht

Statenbrief
SB Actualisatie 2023 Uitvoeringsverordening MKB Innovatiestimulering Topsectoren provincie Utrecht PDF, 185,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Wijzigingsbesluit 2023 UMIT

Bijlage
1. Wijzigingsbesluit 2023 UMIT PDF, 86,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Openstellingsprogrammering 2023 Kansen voor West III

Statenbrief
SB Openstellingsprogrammering 2023 Kansen voor West III PDF, 193,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Openstellingsprogrammering 2023

Bijlage
1. Openstellingsprogrammering 2023 PDF, 75,47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Toelichting op procedures en eisen van beoordeling KvW3

Bijlage
2. Toelichting op procedures en eisen van beoordeling KvW3 PDF, 83,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB IBT Jaarverslag 2022 - Uitvoeringsagenda 2023

Statenbrief
SB IBT Jaarverslag 2022 - Uitvoeringsagenda 2023 PDF, 189,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. IBT Jaarverslag 2022 - Uitvoeringsagenda 2023

Bijlage
1. IBT Jaarverslag 2022 - Uitvoeringsagenda 2023 PDF, 497,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB aanpassing Organisatie Provincie Utrecht ‘Op weg naar een toekomstbestendige organisatie’

Statenbrief
SB aanpassing Organisatie Provincie Utrecht ‘Op weg naar een toekomstbestendige organisatie’ PDF, 181,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Scopedocument voor Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht

Statenbrief
SB Scopedocument voor Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht PDF, 202,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

NOVEX-Scopedocument-Provincie-Utrecht-28-02-2023

Bijlage
NOVEX-Scopedocument-Provincie-Utrecht-28-02-2023 PDF, 3,25 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB financieringssystematiek Belastinggebied, Provinciefonds

Statenbrief
SB financieringssystematiek Belastinggebied, Provinciefonds PDF, 219,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB POP3 Wijzigingsbesluit LEADER uitvoering projecten

Statenbrief
SB POP3 Wijzigingsbesluit LEADER uitvoering projecten PDF, 99,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. POP3Plus 2023 Wijzigingsbesluit LEADER Uitvoering projecten

Bijlage
1. POP3Plus 2023 Wijzigingsbesluit LEADER Uitvoering projecten PDF, 93,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar