Statenbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

SB Jaar en trendrapportage OV 2022

Statenbrief
SB Jaar en trendrapportage OV 2022 PDF, 159,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Jaar en trendrapportage OV 2022

Bijlage
1. Jaar en trendrapportage OV 2022 PDF, 2,74 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Update project Vernieuwde Regionale Tramlijn

Statenbrief
SB Update project Vernieuwde Regionale Tramlijn PDF, 214,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB financiering PFAS verontreiniging Soesterberg

Statenbrief
SB financiering PFAS verontreiniging Soesterberg PDF, 205,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB inzet Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) Noordwest

Statenbrief
SB inzet Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) Noordwest PDF, 253,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Beantwoording Motie ‘Geef iedere Utrechter de kans op  ondernemerschap’

Statenbrief
SB Beantwoording Motie ‘Geef iedere Utrechter de kans op  ondernemerschap’ PDF, 179,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Verkenning Medewerkersparticipatie ROM Utrecht Region

Bijlage
1. Verkenning Medewerkersparticipatie ROM Utrecht Region PDF, 1,08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB stand van zaken Klimaat centraal - op weg naar een klimaatneutrale provincie  Utrecht (3e update)

Statenbrief
SB stand van zaken Klimaat centraal - op weg naar een klimaatneutrale provincie  Utrecht (3e update) PDF, 328,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Jaarverslag AWB adviescommissie 2022

Statenbrief
SB Jaarverslag AWB adviescommissie 2022 PDF, 170,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Jaarverslag Awb adviescommissie 2022

Bijlage
1. Jaarverslag Awb adviescommissie 2022 PDF, 1,84 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Jaarrekeningen 2022 recreatieschappen

Statenbrief
SB Jaarrekeningen 2022 recreatieschappen PDF, 110,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Jaarrekening 2022 SGL

Bijlage
1. Jaarrekening 2022 SGL PDF, 986,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Ontwerpbegroting 2024 SGL

Bijlage
2. Ontwerpbegroting 2024 SGL PDF, 694,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Jaarrekening 2022 RMN

Bijlage
3. Jaarrekening 2022 RMN PDF, 809,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

4. Jaarrekening 2022 LSD

Bijlage
4. Jaarrekening 2022 LSD PDF, 295,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

5. Begroting 2024 LSD

Bijlage
5. Begroting 2024 LSD PDF, 1,29 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Voortgangsrapportage Programma Versnelling Woningbouw 2021 tm 2024

Statenbrief
SB Voortgangsrapportage Programma Versnelling Woningbouw 2021 tm 2024 PDF, 153,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Voortgangsrapportage programma versnelling woningbouw 2021-2024 (periode jan 22-mrt 23)

Bijlage
1. Voortgangsrapportage programma versnelling woningbouw 2021-2024 (periode jan 22-mrt 23) PDF, 2,55 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Jaarverslagen Railveiligheid en Beheer Tramsysteem 2022

Statenbrief
SB Jaarverslagen Railveiligheid en Beheer Tramsysteem 2022 PDF, 165,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Jaarverslag Railveiligheid 2022

Bijlage
1. Jaarverslag Railveiligheid 2022 PDF, 570,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Jaarverslag Beheer Tramsysteem 2022

Bijlage
2. Jaarverslag Beheer Tramsysteem 2022 PDF, 976,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Landbouw 2022

Statenbrief
SB Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Landbouw 2022 PDF, 114,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Landbouw 2022

Bijlage
1. Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Landbouw 2022 PDF, 589,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Notitie denkrichtingen, uitdagingen en kansen voor Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht

Statenbrief
SB Notitie denkrichtingen, uitdagingen en kansen voor Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht PDF, 258,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Notitie denkrichtingen uitdagingen kansen provincie Utrecht lowres

Bijlage
1. Notitie denkrichtingen uitdagingen kansen provincie Utrecht lowres PDF, 6,65 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Bijlage Concept beantwoording vragen NOVEX-startpakket tweede ijkmoment provincie Utrecht

Bijlage
2. Bijlage Concept beantwoording vragen NOVEX-startpakket tweede ijkmoment provincie Utrecht PDF, 961,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB wensen en bedenkingenprocedure oprichting uitvoeringsorganisatie Woonwijk Vliegbasis Soesterberg, Sortie 16 en Kavels Westflank

Statenbrief
SB wensen en bedenkingenprocedure oprichting uitvoeringsorganisatie Woonwijk Vliegbasis Soesterberg, Sortie 16 en Kavels Westflank PDF, 181,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Concept Akte van oprichting BV

Bijlage
1. Concept Akte van oprichting BV PDF, 220,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Concept Ontwikkelovereenkomst VBS, Sortie 16 en Kavels Westflank

Bijlage
2. Concept Ontwikkelovereenkomst VBS, Sortie 16 en Kavels Westflank PDF, 297,86 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Ontwerpbesluit GS met toelichting

Bijlage
3. Ontwerpbesluit GS met toelichting PDF, 118,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

4. Sturingsmodel BV en PU

Bijlage
4. Sturingsmodel BV en PU PDF, 154,28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Samenwerkings-en realisatieovereenkomst doorfietsroute Amersfoort Hilversum

Statenbrief
SB Samenwerkings-en realisatieovereenkomst doorfietsroute Amersfoort Hilversum PDF, 588,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Provinciale Regietafel op weg naar een Bestuursovereenkomst

Statenbrief
SB Provinciale Regietafel op weg naar een Bestuursovereenkomst PDF, 198,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. PRT Utrecht - De Utrechtse Aanpak en Randvoorwaarden

Bijlage
1. PRT Utrecht - De Utrechtse Aanpak en Randvoorwaarden PDF, 301,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB zienswijze ontwerp programmabegroting 2024-2027 HUA

Statenbrief
SB zienswijze ontwerp programmabegroting 2024-2027 HUA PDF, 123,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Brief Zienswijze programmabegroting HUA 2024-2027 20230502

Bijlage
1. Brief Zienswijze programmabegroting HUA 2024-2027 20230502 PDF, 106,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Ontwerpprogrammabegroting HUA 2024-2027

Bijlage
2. Ontwerpprogrammabegroting HUA 2024-2027 PDF, 1,55 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Kadernota HUA 2023 doorwerkend naar 2024

Bijlage
3. Kadernota HUA 2023 doorwerkend naar 2024 PDF, 451,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

4. Jaarekening HUA 2022

Bijlage
4. Jaarekening HUA 2022 PDF, 1,05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Ontwerp programmabegroting 2024 RUD-Utrecht

Statenbrief
SB Ontwerp programmabegroting 2024 RUD-Utrecht PDF, 135,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Begeleidende brief zienswijze deelnemers ontwerp Begroting 2024 RUD Utrecht

Bijlage
1. Begeleidende brief zienswijze deelnemers ontwerp Begroting 2024 RUD Utrecht PDF, 166,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Programmabegroting 2024 RUD Utrecht

Bijlage
2. Programmabegroting 2024 RUD Utrecht PDF, 315,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Kaderbrief IPO 2024 en Voorjaarsnota's IPO 2023

Statenbrief
SB Kaderbrief IPO 2024 en Voorjaarsnota's IPO 2023 PDF, 120,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Kaderbrief 2024

Bijlage
1. Kaderbrief 2024 PDF, 788,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Voorjaarsnota 2023 IPO-BIJ12

Bijlage
2. Voorjaarsnota 2023 IPO-BIJ12 PDF, 376,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Voorjaarsnota 2023 IPO-bureau

Bijlage
3. Voorjaarsnota 2023 IPO-bureau PDF, 606,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB verbijzonderde interne controle vic plan 2023-2024

Statenbrief
SB verbijzonderde interne controle vic plan 2023-2024 PDF, 104,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Plan verbijzondering interne controle PU 2023-2024

Bijlage
Plan verbijzondering interne controle PU 2023-2024 PDF, 831,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB MIRT-verkenning concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Statenbrief
SB MIRT-verkenning concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau PDF, 236,28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB startnotitie Utrechts programma landelijk gebied

Statenbrief
SB startnotitie Utrechts programma landelijk gebied PDF, 268,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Startnotitie Utrechts Programma Landelijk Gebied

Bijlage
1. Startnotitie Utrechts Programma Landelijk Gebied PDF, 1,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Samenwerkingsovereenkomst uitvoeringsorganisatie Schoon Goederenvervoer over Water provincie-Utrecht

Statenbrief
SB Samenwerkingsovereenkomst uitvoeringsorganisatie Schoon Goederenvervoer over Water provincie-Utrecht PDF, 162,95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Gevolgen Porthos-stikstof uitspraak voor ambities provincie Utrecht

Statenbrief
SB Gevolgen Porthos-stikstof uitspraak voor ambities provincie Utrecht PDF, 156,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Tussenstand Porthos uitspraak voor de provincie Utrecht

Bijlage
1. Tussenstand Porthos uitspraak voor de provincie Utrecht PDF, 511,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Zienswijzen Provinciaal Programma Wonen-Werken 2023 betreffende regionaal bedrijventerrein Gaasperwaard 3

Statenbrief
SB Zienswijzen Provinciaal Programma Wonen-Werken 2023 betreffende regionaal bedrijventerrein Gaasperwaard 3 PDF, 99,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Zienswijzen Ontwerp Programma Wonen en Werken 2023 voorgenomen programmering bedrijventerrein Gaasperwaard 3

Bijlage
3. Zienswijzen Ontwerp Programma Wonen en Werken 2023 voorgenomen programmering bedrijventerrein Gaasperwaard 3 PDF, 265,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsverordening Erfgoedparels 2022

Statenbrief
SB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsverordening Erfgoedparels 2022 PDF, 155,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Uitvoeringsverordening subsidie erfgoedparels provincie Utrecht 2020-2023

Bijlage
1. Uitvoeringsverordening subsidie erfgoedparels provincie Utrecht 2020-2023 PDF, 141,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Wijzigingsbesluit gedeputeerde staten Utrecht verhoging subsidieplafond Erfgoedparels

Bijlage
2. Wijzigingsbesluit gedeputeerde staten Utrecht verhoging subsidieplafond Erfgoedparels PDF, 137,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar