Statenbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

SB voortgang Bereikbaarheidsprogramma

Statenbrief
SB voortgang Bereikbaarheidsprogramma PDF, 173,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Concept Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029

Bijlage
1. Concept Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029 PDF, 3,30 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB start provinciale pilot ontheffing speedpedelec

Statenbrief
SB start provinciale pilot ontheffing speedpedelec PDF, 107,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Start aanbesteding nieuwe OV-concessies 2025-2035

Statenbrief
SB Start aanbesteding nieuwe OV-concessies 2025-2035 PDF, 231,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Programma van Eisen

Bijlage
1. Programma van Eisen PDF, 1,40 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Nota van Beantwoording

Bijlage
2. Nota van Beantwoording PDF, 1,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB halfjaarlijkse actualisatie Register geheime stukken GS en PS

Statenbrief
SB halfjaarlijkse actualisatie Register geheime stukken GS en PS PDF, 148,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Register geheime stukken GS  en PS 2022. geactualiseerd mei 2023

Bijlage
1. Register geheime stukken GS  en PS 2022. geactualiseerd mei 2023 PDF, 155,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Register geheime stukken GS  en PS 2021 - geactualiseerd mei 2023

Bijlage
2. Register geheime stukken GS  en PS 2021 - geactualiseerd mei 2023 PDF, 325,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Register Geheime stukken GS en PS 2019 – 2020 - geactualiseerd mei 2023

Bijlage
3. Register Geheime stukken GS en PS 2019 – 2020 - geactualiseerd mei 2023 PDF, 181,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

4. Register geheime stukken GS en PS 2015 - 2018 - geactualiseerd mei 2023

Bijlage
4. Register geheime stukken GS en PS 2015 - 2018 - geactualiseerd mei 2023 PDF, 195,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Jaarcijfers 2022 NV OMU

Statenbrief
SB Jaarcijfers 2022 NV OMU PDF, 164,28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Jaarverslag 2022 NV OMU

Bijlage
1. Jaarverslag 2022 NV OMU PDF, 593,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Jaarrekening incl. controleverklaring

Bijlage
2. Jaarrekening incl. controleverklaring PDF, 6,36 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Uitkomst Bestuurlijk Overleg Leefomgeving BOL Noordwest

Statenbrief
SB Uitkomst Bestuurlijk Overleg Leefomgeving BOL Noordwest PDF, 209,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage SB Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving 2023

Bijlage
Bijlage SB Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving 2023 PDF, 300,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage SB MIRT-brief-voorjaar-2023

Bijlage
Bijlage SB MIRT-brief-voorjaar-2023 PDF, 1,02 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB voortgang aandeelhouderschap Stedin

Statenbrief
SB voortgang aandeelhouderschap Stedin PDF, 127,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Brief van Stedin verzoek toetreding aandeelhouderschap Stedin, d.d. 26 april 2023

Bijlage
1. Brief van Stedin verzoek toetreding aandeelhouderschap Stedin, d.d. 26 april 2023 PDF, 352,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Bestuurlijke Samenvatting onderzoek Zanders

Bijlage
2. Bestuurlijke Samenvatting onderzoek Zanders PDF, 313,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Memorandum voor GS Verzoek Stedin 26 april 2023 toezegging instappen als aandeelhouder

Bijlage
3. Memorandum voor GS Verzoek Stedin 26 april 2023 toezegging instappen als aandeelhouder PDF, 426,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Wijzigingsbesluit subsidieregeling KlimaatGroenGezonde Steden en dorpen 2021-2023

Statenbrief
SB Wijzigingsbesluit subsidieregeling KlimaatGroenGezonde Steden en dorpen 2021-2023 PDF, 105,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Besluit wijziging subsidieregeling Klimaatbestendige Groene en Gezonde steden en dorpen 2021-2023

Bijlage
1. Besluit wijziging subsidieregeling Klimaatbestendige Groene en Gezonde steden en dorpen 2021-2023 PDF, 78,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB wijziging subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland juni 2023

Statenbrief
SB wijziging subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland juni 2023 PDF, 199,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Wijzigingsbesluit Subsidieregeling AVP

Bijlage
1. Wijzigingsbesluit Subsidieregeling AVP PDF, 105,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB voortgangsrapportage RES Amersfoort en Foodvalley

Statenbrief
SB voortgangsrapportage RES Amersfoort en Foodvalley PDF, 210,86 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Voortgangsdocument RES Amersfoort

Bijlage
1. Voortgangsdocument RES Amersfoort PDF, 4,30 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Stappenplan RES Amersfoort

Bijlage
3. Stappenplan RES Amersfoort PDF, 971,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB stand van zaken implementatie Omgevingswet

Statenbrief
SB stand van zaken implementatie Omgevingswet PDF, 137,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Nota parallelwegen en landbouwverkeer

Statenbrief
SB Nota parallelwegen en landbouwverkeer PDF, 145,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Nota parallelwegen en landbouwverkeer

Bijlage
1. Nota parallelwegen en landbouwverkeer PDF, 5,43 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Rapportage Actualisatie beleid landbouwverkeer en parallelwegen

Bijlage
2. Rapportage Actualisatie beleid landbouwverkeer en parallelwegen PDF, 899,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Uitkomsten meicirculaire provinciefonds 2023

Statenbrief
SB Uitkomsten meicirculaire provinciefonds 2023 PDF, 279,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Brief IPO aan min. BZK Verdeelmodel Provinciefonds

Bijlage
1. Brief IPO aan min. BZK Verdeelmodel Provinciefonds PDF, 1,30 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB uitbreiding eerdere ontheffing  flexwoningen Rhenen

Statenbrief
SB uitbreiding eerdere ontheffing  flexwoningen Rhenen PDF, 174,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Brief met ontheffingsbesluit

Bijlage
1. Brief met ontheffingsbesluit PDF, 1,72 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Gewijzigde aanvraag ontheffing

Bijlage
3. Gewijzigde aanvraag ontheffing PDF, 1,47 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB voortgang vergunningverlening stikstof laatste kwartaal 2022 en eerste kwartaal 2023

Statenbrief
SB voortgang vergunningverlening stikstof laatste kwartaal 2022 en eerste kwartaal 2023 PDF, 253,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB koersnotitie Utrechts Programma Landelijk Gebied

Statenbrief
SB koersnotitie Utrechts Programma Landelijk Gebied PDF, 224,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Koersnotitie UPLG

Bijlage
1. Koersnotitie UPLG PDF, 2,30 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB voortgang Utrecht Talent Alliantie 2023

Statenbrief
SB voortgang Utrecht Talent Alliantie 2023 PDF, 547,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB consultatie voorgenomen besluit Utrechtse depositiebank

Statenbrief
SB consultatie voorgenomen besluit Utrechtse depositiebank PDF, 220,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Artikelen instellingsbesluit Depositiebank provincie Utrecht

Bijlage
1. Artikelen instellingsbesluit Depositiebank provincie Utrecht PDF, 182,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Algemene en artikelgewijze toelichting Instellingsbesluit Utrechtse depositiebank

Bijlage
2. Algemene en artikelgewijze toelichting Instellingsbesluit Utrechtse depositiebank PDF, 271,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar