Uitnodiging informeel samenzijn gemeentebezoek cvdK Renswoude

  • 10 februari 2022 17:00 tot 17:30
  • locatie: Zaal de Hooge Hof - Restaurant De Hof, Arnhemseweg 3, Renswoude.
Direct opslaan in uw agenda

Geachte Statenleden,

Graag uw aandacht voor de uitnodiging van burgemeester Doornenbal-van der Vlist van Renswoude voor het informeel samenzijn volgende week donderdag 10 februari, ter afsluiting van het gemeentebezoek van commissaris van de Koning Hans Oosters.

Het aanstaande gemeentebezoek van cvdK Hans Oosters volgende week, kan in samenspraak met de gemeente coronaverantwoord worden georganiseerd op basis van de standaardopzet voor het programma, bestaande uit een fysieke bijeenkomst inclusief het afsluitende programmaonderdeel ‘informeel samenzijn in aanwezigheid van raads- en statenleden’. U bent op donderdag 10 februari van harte welkom bij het informeel samenzijn. Met oog op de maatregelen, is het verzoek of u zich vooraf (liefst deze week) zou willen aanmelden via secretariaat@renswoude.nl. Voor verdere informatie verwijs ik u naar bijgevoegde uitnodiging. De gegevens van de bijeenkomst zijn als volgt:

Informeel samenzijn gemeentebezoek cvdK

donderdag 10 februari, 17.00 uur – ca. 17.30 uur,

zaal de Hooge Hof - Restaurant De Hof,

Arnhemseweg 3, Renswoude.

Op grond van zijn ambtsinstructie bezoekt de commissaris van de Koning iedere twee jaar alle 26 Utrechtse gemeenten, de pandemie heeft ook de organisatie van de gemeentebezoeken geraakt. Ik hoop op uw begrip voor de korte termijn waarop deze uitnodiging wordt verstuurd, dit om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op veranderende coronamaatregelen. Wanneer de volgende ambtsbezoeken van cvdK Hans Oosters zijn ingepland, zullen wij u daar tijdig over informeren. 

Met vriendelijke groet,

M.A. (Marieke) Plomp

Senior adviseur / woordvoerder – kabinet commissaris van de Koning

Provincie Utrecht

Archimedeslaan 6 l Postbus 80300 I 3508 TH Utrecht

T +31 (0)6 5276 9509

marieke.plomp@provincie-utrecht.nl

www.provincie-utrecht.nl