Uitnodiging raadsledenbijeenkomst handelingsperspectief buitengebied

  • 30 november 2023 19:30 tot 21:00
  • locatie: Expo Hoevelaken, Koninginneweg 1 in Hoevelaken
Direct opslaan in uw agenda

Hierbij ontvangt u, ter informatie, een uitnodiging voor een bijeenkomst in het kader van het Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort (HPB) die verstuurd is aan de leden van de gemeenteraden binnen Regio Amersfoort. De raadsleden worden uitgenodigd voor een toelichting op het concept Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort.  

Het HPB wordt door de regio opgesteld als uitwerking van het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort. De raadsleden krijgen op deze avond (donderdag 30 november a.s.) uitleg over hoe vanuit het Groeidocument gekomen is tot dit concept HPB. Begin komend jaar wordt het HPB ter vaststelling voorgelegd aan de Raden van de Utrechtse gemeenten binnen Regio Amersfoort. U ontvangt dan het definitieve stuk ter informatie. Dit document dient als input in het UPLG.  

Met vriendelijke groet,

H.P. (Huib) van Essen

gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Coordinatie Omgevingsbeleid, Energietransitie, Milieu en Bestuur