Dhr drs. C.J. van Kranenburg

Dhr drs. C.J. van Kranenburg

Directeur bij Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (bezoldigd)

Lid bestuur stichting fractieondersteuning ChristenUnie provincie Utrecht (onbezoldigd)