Dhr Ing. B.C. (Bertrick) Van den Dikkenberg

Dhr Ing. B.C. (Bertrick) Van den Dikkenberg

Foto van Dhr Ing. B.C. (Bertrick) Van den Dikkenberg
E-mailadres: Bertrick.van.den.dikkenberg@provincie-utrecht.nl
Logo van Statenleden
Orgaan: Statenleden Periode: van: 5 november 2018 tot: Functie: Fractievoorzitter
Logo van Milieu, Mobiliteit en Economie (MME)
Commissie: Milieu, Mobiliteit en Economie (MME) Periode: van: 5 november 2018 tot: Functie: Statenlid
Logo van Ruimte, Groen en Water (RGW)
Commissie: Ruimte, Groen en Water (RGW) Periode: van: 5 november 2018 tot: Functie: Statenlid
Logo van Bestuur, Europa en Middelen (BEM)
Commissie: Bestuur, Europa en Middelen (BEM) Periode: van: 5 november 2018 tot: Functie: Statenlid
Logo van SGP
Fractie: SGP Periode: van: 5 november 2018 tot: Website: www.sgputrecht.nl Functie: Statenlid

Woonplaats: Elst

email: bertrick.van.der.dikkenberg@provincie-utrecht.nl