Dhr. E. (Erik) Strandstra LLB

Dhr. E. (Erik) Strandstra LLB

Fractiemedewerker Partij voor de Dieren gemeenteberaad Utrecht (bezoldigd)

Lid College van Advis Partij voor de dieren (onbezoldigd)

Voorzitter Stichting Hebban Olla De Baron (onbezoldigd)