Mevr P. (Petra) Doornenbal-Van der Vlist

Sprekers fragmenten:

Provinciale Staten 24 maart 2015 19:30 uur

Provinciale Staten 10 maart 2014 14:00 uur