Mw. N. (Nelly) de Haan- Mourik

Sprekers fragmenten:

Provinciale Staten 04 maart 2020 10:30 uur

Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen 20 november 2019 19:30 uur

Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen 04 september 2019 19:30 uur

Provinciale Staten 06 november 2017 09:30 uur

Provinciale Staten 06 juni 2016 14:00 uur

Provinciale Staten 21 september 2015 14:00 uur