Provinciale Staten

Provinciale Staten in Utrecht tellen 49 leden, die afkomstig zijn uit 13 verschillende politieke partijen. Statenleden van dezelfde politieke partij vormen met elkaar een fractie. We spreken bijvoorbeeld van de CDA fractie of van de PvdA fractie. Elke fractie heeft een voorzitter.