Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Statengriffie

Karin Peters- Griffier
Coördineert de strategische advisering aan PS. Zorgt voor het faciliteren en profileren van PS. Adviseert het presidium en fractievoorzittersconvent. Ondersteunt de cvdK in zijn rol van voorzitter van PS. Stimuleert het dualisme en geeft leiding aan de griffie.

Telefoon: (030) 258 2770
Mobiel: 06 – 18 306060
E-mail: karin.peters@provincie-utrecht.nl


Ruud Poort
Is griffier van de commissie Bestuur, Europa en Middelen en de commissie Mobiliteit, Milieu en Economie. Daarnaast is hij plaatsvervangend griffier.
Telefoon: (030) 258 26 05
Mobiel: 06 – 18 300 527
E-mail: ruud.poort@provincie-utrecht.nl

Marie Louise Engelsman
Is griffier van de commissie Ruimte, Groen en Water/Wonen
Telefoon: (030) 258 23 51
Mobiel: 06 – 54 354 107
E-mail: marie.louise.engelsman@provincie-utrecht.nl

Rita Heidstra 

Commissiesecretaris voor de statencommissies RGW en verzorgt de stukken voor Provinciale Staten, het fractievoorzittersconvent en het presidium. 
Telefoon: (030) 258 20 83
Mobiel: 06 – 53 704 438
E-mail: rita.heidstra@provincie-utrecht.nl

Esther IJsbrandij
Commissiesecretaris voor de statencommissies BEM en MME. Verzorgt de stukken voor de commissievergaderingen, daarnaast aanspreekpunt voor tal van zaken, van website tot adresmutaties.
Telefoon: (030) 258 2367

Mobiel: 06-21844439

E-mail: esther.ijsbrandij@provincie-utrecht.nl


Nanette Catoen

Communicatie voor de commissies en PS en interne en externe media en verkiezingen.
Telefoon: (030) 258 2367

Mobiel: 06-53271607
E-mail: nanette.catoen@provincie-utrecht.nl