VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen
Datum: 11-06-2007 20:00 uur


Algemene bijlage
2007BEM31 conceptverslag 14-05-2007 (pdf, 171,73 KB)
2007BEM31 termijnagenda en toezeggingenlijst 2007 bijlage 1 (pdf, 92,65 KB)
2007BEM33 jaarrekening 2006 en afrekenvoorstel (pdf, 119,80 KB)
2007BEM33 reactie GS op Deloitte bijlage 3 (pdf, 108,54 KB)
2007BEM34 aanbieding jaarverslag provincie Utrecht 2006 (pdf, 74,75 KB)
2007BEM35 urgentieprogramma Randstad aanzet G4 P4 (pdf, 80,15 KB)
2007BEM35 urgentieprogramma Randstad aanzet G4 P4 bijlage 1 (pdf, 60,52 KB)
2007BEM35 urgentieprogramma Randstad aanzet G4 P4 bijlage 2 (pdf, 821,12 KB)
2007BEM36 4e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 153,64 KB)
2007BEM37 voordracht leden en plaatsvervangende leden Algemeen Bestuur Regio Randstad (pdf, 74,09 KB)
2007BEM38 uitvoering PS-besluit eindrapport SWEA (pdf, 95,67 KB)
2007BEM39 ontwerpprogrammabegroting 2008 Randstedelijke Rekenkamer (pdf, 71,60 KB)
2007BEM40 vaststellen eerste wijziging Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer (pdf, 77,24 KB)
2007BEM42 evaluatie verkiezingscampagne 2007 (pdf, 415,05 KB)