VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen
Datum: 14-05-2007 20:00 uur


Algemene bijlage
2007BEM19 termijnagenda bijlage 1 (pdf, 68,62 KB)
2007BEM19 toezeggingenlijst bijlage 2 (pdf, 87,56 KB)
2007BEM19 verslag 02-04-2007 (pdf, 133,01 KB)
2007BEM20 4e kwartaalrapportage 2006 Agenda 2010 (pdf, 272,84 KB)
2007BEM21 overdrachtsdocument (pdf, 357,75 KB)
2007BEM22 Europa begint in Utrecht bijlage 2 (pdf, 74,52 KB)
2007BEM22 statenbrief Europa begint in Utrecht (pdf, 80,05 KB)
2007BEM22 statenvoorstel Europa begint in Utrecht bijlage 1 (pdf, 76,16 KB)
2007BEM23 arhiprocedure Vecht- en Plassengebied (pdf, 130,24 KB)
2007BEM23 beantwoording vragen van de SP over herindeling bijlage 1 (pdf, 106,12 KB)
2007BEM23 brief aan de Raad van gemeente Ronde Venen Arhiprocedure bijlage 2 (pdf, 1,18 KB)
2007BEM23 herindelingsontwerp Vecht- en Plassengebied (pdf, 65,25 KB)
2007BEM24 antwoorden op de aanvullende vragen van SP betreffend NOVA (pdf, 106,48 KB)
2007BEM24 programma van eisen nieuwbouw (pdf, 141,20 KB)
2007BEM24 programma van eisen nieuwbouw bijlage 1 (pdf, 542,53 KB)
2007BEM24 programma van eisen nieuwbouw bijlage 2 (pdf, 1,57 MB)
2007BEM25 3e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 160,15 KB)
2007BEM27 evaluatie regionale historische centra (pdf, 92,55 KB)
2007BEM27 evaluatierapport regionale historische centra bijlage 1 (pdf, 500,80 KB)
2007BEM27 memo CdK aan GS toelichting bijlage 2 (pdf, 70,63 KB)
2007BEM28 wijziging van het Reglement van Orde (pdf, 84,69 KB)
2007BEM29 accountantsverklaring bijlage 3 (pdf, 428,88 KB)
2007BEM29 begroting 2008 bijlage 2 (pdf, 175,51 KB)
2007BEM29 jaarverslag 2006 bijlage 1 (pdf, 175,51 KB)
2007BEM29 samenwerkingsverband regio randstad (pdf, 91,54 KB)
2007BEM30 kawaliteitshandvest 2007 (pdf, 75,27 KB)
2007BEM30 kawaliteitshandvest 2007 bijlage 1 (pdf, 80,71 KB)