VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen
Datum: 19-11-2007 20:00 uur


Algemene bijlage
2007BEM70 conceptverslag 08 oktober 2007 (pdf, 128,21 KB)
2007BEM70 geactualisserde lijst van toezeggingen en termijnagenda bijlage 1 (pdf, 97,90 KB)
2007BEM71 beantwoording vragen mbt begroting 2008 (pdf, 161,83 KB)
2007BEM72 conomische effecten Tour de France (pdf, 63,27 KB)
2007BEM74 organisatie randstad urgent bijlage 2 (pdf, 288,66 KB)
2007BEM74 projectcontracten bijlage 1 (pdf, 323,87 KB)
2007BEM74 urgentieprogramma Randstad (pdf, 87,51 KB)
2007BEM74 voorbehoud bijlage 3 (pdf, 58,39 KB)
2007BEM76 analyse rekeningresultaat (pdf, 61,55 KB)
2007BEM76 analyse rekeningresultaat bijlage 1 (pdf, 101,18 KB)
2007BEM77 toekenning eenmalige stimuleringsbijdragen (pdf, 85,77 KB)
2007BEM78 normenkader rechtmatigheid (pdf, 1,19 KB)
2007BEM79 uitvoeringsregels bedrijfsvoeringsreserve (pdf, 2,54 KB)
2007BEM80 6e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 145,57 KB)
2007BEM81 7e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 135,26 KB)
2007BEM82 wijziging procesgang begrotingswijzigingen (pdf, 65,94 KB)
2007BEM83 bestuursakkoord 2008; financi (pdf, 1,22 KB)
2007BEM84 2e wijziging subsidieverordening statenfracties Utrecht 2002 (pdf, 1,51 KB)