VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen
Datum: 02-04-2007 20:00 uur


Algemene bijlage
20007BEM09 memo arhiprocedure Vecht- en Plassengebied (pdf, 59,44 KB)
2007BEM01 lijst van toezeggingen 22-01-2007 (pdf, 93,70 KB)
2007BEM01 termijnagenda bijlage 1 (pdf, 72,89 KB)
2007BEM01 verslag 22 januari 2007 (pdf, 121,18 KB)
2007BEM02 1e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 193,24 KB)
2007BEM03 2e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 498,66 KB)
2007BEM04 wijziging van de verordening interne zaken 2004 (pdf, 106,43 KB)
2007BEM05 bijlage voorstellen van wijziging van verordening binnnen het huidige beleid (pdf, 191,02 KB)
2007BEM05 voorstellen van wijziging van verordening binnen het huidig beleid (pdf, 97,84 KB)
2007BEM06 gemeenschappelijke regeling BEL-samenwerking (pdf, 63,84 KB)
2007BEM08 biijlage 1 rapport randstedelijke rekenkamer grip op grote projecten (pdf, 329,19 KB)
2007BEM08 rapport randstedelijke rekenkamer grip op grote projecten (pdf, 64,29 KB)
2007BEM09 2007BEM09 arhiprocedure Vecht- en Plassengebied bijlage 2 (pdf, 132,38 KB)
2007BEM09 arhiprocedure Vecht- en Plassengebied bijlage 1 (pdf, 93,93 KB)
2007BEM09 arhiprocedure Vecht- en Plassengebied bijlage 2 (pdf, 131,66 KB)
2007BEM09 bijlage 1 voorkeursvarianten ter versterking van de bestuurskracht in het Vecht- en Plassengebied (pdf, 223,48 KB)
2007BEM10 bijlage 1 evaluatie herindeling Heuvelrug (pdf, 303,91 KB)
2007BEM10 evaluatie herindeling Heuvelrug (pdf, 91,33 KB)
2007BEM11 nota bestrijding misbruik & oneigenlijk gebruik Provincie Utrecht 2006 (pdf, 59,04 KB)
2007BEM11 nota bestrijding misbruik & oneigenlijk gebruik Provincie Utrecht 2006 bijlage 1 (pdf, 282,78 KB)
2007BEM12 verslag van de China missie (pdf, 78,01 KB)
2007BEM13 jaarverslag 2006 en jaarplan 2007 Surrey County Council en Zuid-Moravi (pdf, 57,26 KB)
2007BEM13 jaarverslag 2006 en jaarplan 2007 Surrey County Council (pdf, 70,02 KB)
2007BEM13 jaarverslag 2006 en jaarplan 2007 Surrey County Council en Zuid-Moravi (pdf, 184,16 KB)
2007BEM14 wijziging van de bijlage bij de algemene subsidieverordening (pdf, 125,54 KB)