Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen
Datum: 08-09-2008 20:00:00 uur


Algemene bijlage
2008BEM77 verslag 12-06-2008 (pdf, 145.2 kB)
2008BEM78 verslag 30-06-2008 (pdf, 167.8 kB)
2008BEM79 termijnagenda (pdf, 108.3 kB)
2008BEM80 bijlage1 programma Utrecht e-provincie (pdf, 53.5 kB)
2008BEM80 programma Utrecht e-provincie (pdf1, 189.8 kB)
2008BEM81 bijlage rapport RR bijsturen met de begroting (pdf, 295.1 kB)
2008BEM81 rapport RR bijsturen met de begroting (pdf, 103.3 kB)
2008BEM82 bijlage1 prestatieindicatoren programmabegroting 2009 (pdf, 145.6 kB)
2008BEM82 bijlage2 prestatieindicatoren programmabegroting 2009 (pdf, 97.3 kB)
2008BEM82 bijlage3 prestatieindicatoren programmabegroting 2009 (pdf, 110.2 kB)
2008BEM82 prestatieindicatoren programmabegroting 2009 (pdf, 102.4 kB)
2008BEM83 bijlage jaarverslag 2007 adviescommissies bezwaarschriften en klachten (pdf, 214.5 kB)
2008BEM83 jaarverslag 2007 adviescommissies bezwaarschriften en klachten (pdf, 85.5 kB)
2008BEM84 profiel van Utrecht (pdf, 102.9 kB)
2008BEM85 bijlage rapportage treasury 1e kwartaal 2008 (pdf, 123.9 kB)
2008BEM85 rapportage treasury 1e kwartaal 2008 (pdf, 97.5 kB)
2008BEM86 conferentie samen op weg naar 2040 (pdf, 87 kB)
2008BEM87 verkeersboetes (pdf, 102.2 kB)