Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen
Datum: 21-04-2008 20:00:00 uur


Algemene bijlage
2008BEM39 verslag BEM 10-03-2008 (pdf, 142.1 kB)
2008BEM40 termijnagenda BEM (pdf, 104.9 kB)
2008BEM41 herindelingsadvies Vecht- en Plassengebied (pdf, 97.1 kB)
2008BEM43 bijlage1 jaarrekening Regio Randstad (pdf, 266.7 kB)
2008BEM43 bijlage2 jaarrekening Regio Randstad (pdf, 137.8 kB)
2008BEM43 jaarrekening Regio Randstad 2007 (pdf, 108.9 kB)
2008BEM44 advies commissie Lodders en mandaat IPO (pdf, 122.8 kB)
2008BEM44 bijlage1 advies commissie Lodders (pdf, 48.9 kB)
2008BEM44 bijlage2 bestuursakkoord rijk-provincies (pdf, 410.9 kB)
2008BEM45 onttrekking uit de bedrijfsvoeringreserve in 2008 (pdf, 133.2 kB)
2008BEM46 bijlage rapport Randstedelijke Rekenkamer analyse aansluiting uitvoeringsprogramma begroting 2008 (pdf1, 169.2 kB)
2008BEM46 rapport Randstedelijke Rekenkamer analyse aansluiting uitvoeringsprogramma begroting 2008 (pdf1, 102 kB)
2008BEM47 dienstverlening accountantscontrole 2008-2011 (pdf, 131.8 kB)
2008BEM48 bijlage1 jaarverslag partnerschappen 2007 (pdf, 530.6 kB)
2008BEM48 bijlage2 jaarverslag partnerschappen 2007 (pdf, 69.5 kB)
2008BEM48 bijlage3 jaarverslag partnerschappen 2007 (pdf, 74.6 kB)
2008BEM48 bijlage4 jaarverslag partnerschappen 2007 (pdf, 218.5 kB)
2008BEM48 jaarverslag partnerschappen 2007 (pdf, 59.8 kB)
ingekomen stuk Arhi Vechtstreek (pdf, 123.9 kB)
zienswijzedrv (pdf, 6.8 MB)