VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen
Datum: 27-02-2012 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. P. Doornenbal-van der Vlist
Griffier: Ruud Poort
0
0
0
1
1
1
1
2
12
1
4
3
2
0
2
1
3
0