VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen
Datum: 29-10-2012 14:00:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. P. Doornenbal-van der Vlist
Griffier: Dhr. dr. R.J. Poort
0
0
0
0
1
1
4
7
1
2
1
0
1
1
1
0