VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen
Datum: 01-07-2013 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. P. Doornenbal-van der Vlist
Griffier: Ruud Poort
0
1
0
0
1
3
2
0
2
0
1
5
1
1
0