VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen
Datum: 16-09-2013 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. P. Doornenbal-van der Vlist
Griffier: Ruud Poort
0
1
0
2
0
1
11
3
1
6
3
0
2
1
1
0