VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen
Datum: 21-01-2013 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. P. Doornenbal-van der Vlist
Griffier: Ruud Poort
0
0
0
0
2
1
1
6
0
1
5
2
2
0