VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen
Datum: 25-11-2013 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. P. Doornenbal-van der Vlist
Griffier: Ruud Poort
0
1
0
2
0
1
0
2
2
6
3
1
1
6
0
2
1
3
2
3
3
0