VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen
Datum: 08-04-2013 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. P. Doornenbal-van der Vlist
Griffier: Ruud Poort
1
0
0
0
1
2
0
1
1
1
1
1
1
2
2
0
1
2
2
7
0