Commissie Bestuur, Europa en Middelen 06 april 2017 19:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • locatie:
  Vergaderlocatie 'Huis het Bosch'
  Nieuwe Rijksweg 6 Lexmond

  Op 21 maart 2017 stellen Gedeputeerde Staten van Utrecht hun reactie op de ingediende zienswijzen en het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden vast. Provinciale Staten van Utrecht nemen vervolgens een besluit over het herindelingsontwerp. Om een goed afgewogen beslissing te kunnen nemen, willen Provinciale Staten van de betrokken gemeenten en haar inwoners horen hoe zij over deze voorgenomen herindeling denken. Provinciale Staten organiseren hiervoor een tweetal hooravonden.

  Op deze twee avonden wordt u in de gelegenheid gesteld uw reactie te geven op het herindelingsontwerp-voorstel. U hoeft hiervoor geen zienswijze ingediend te hebben. Wanneer u wel een zienswijze heeft ingediend, mag u uiteraard ook inspreken.

  De hoorzittingen vinden plaats op:
  - Woensdag 5 april 2017, in Leerdam. (Locatie: Partijcentrum Het Dak. Aanvang 19.00 uur)
  - Donderdag 6 april 2017, in Lexmond. (Locatie: Huis Het Bosch. Aanvang 19.00 uur)

  Hieronder kunt u aangeven welke avond uw voorkeur heeft. Wij zullen ons uiterste best doen om aan uw voorkeur tegemoet te komen.

  Spelregels
  Voor een goed verloop van de hooravonden is er een aantal spelregels.
  U krijgt maximaal 3 minuten spreektijd, waarna de aanwezige Statenleden maximaal 3 minuten de tijd krijgen om u vragen te stellen. Op de hoorzitting willen wij van u op papier de tekst van uw bijdrage ontvangen, zodat wij dit bij het verslag kunnen voegen. Als u een zienswijze heeft ingediend, dan verzoeken wij u die niet te herhalen tijdens de hoorzitting. De inhoud van uw zienswijze is immers al bekend bij de Statenleden. Uw bijdrage dient een aanvullende reactie te zijn op hoe er in de Nota van Beantwoording met uw zienswijze is omgegaan.

  Na deze hooravonden is er geen mogelijkheid meer om in te spreken.

  Vervolg
  Het voorstel tot herindeling wordt besproken in de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 13 april 2017 (aanvang 19.30 uur). Daarna vindt de besluitvorming plaats in de Provinciale Statenvergadering van 19 april 2017.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de bijlage treft u de stukken aan.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...