VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen
Datum: 11-09-2017 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. H.J. Keller en Dhr. H. IJssennagger
Griffier: Mw. C. Selman
0
0
1
3
10
0
2
0
2
4
0
3
0
2
0
1
1
1
1
0