VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen
Datum: 20-02-2017 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. H.J. Keller en Dhr. H. IJssennagger
Griffier: Mw. M.L. Engelsman
0
0
1
3
1
1
2
0
1
1
0
3
0
4
0
3
1
2
2
0
1
3
2
0