VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen
Datum: 23-01-2017 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. H.J. Keller en Dhr. H. IJssennagger
Griffier: Mw. M.L. Engelsman
0
0
1
1
1
1
2
0
1
2
3
2
0
1
1
6
0
1
2
0
Algemene bijlage
Cie BEM Organisatie-ontwikkeling 20170123 (pdf, 547,73 KB)