Commissie Bestuur, Europa en Middelen 04 juni 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Locatie: Commissiekamer
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Gedeputeerde Straat – Organisatieontwikkeling
  Hierbij zal de gedeputeerde een korte mededeling doen over de stand van zaken.

  Onderstaand aanvullende vragen van de ChristenUnie:

  1) Organisatie
  - De provinciesecretaris staat op non-actief, maar een uitvoerige toelichting hierop is in de hectiek van de crisis rond de Uithoflijn nooit gegeven. Wat is de status van zijn schorsing, hoe lang gaat deze duren, welke stappen worden gezet om tot een afwikkeling te komen?
  - Een interim-directeur is nu aangesteld, kregen we deze week te horen via een Memo. Op zich een heldere memo, maar tegelijk roept deze vragen op. Wat is de instructie waarmee hij aan de slag gaat, hoe lang duurt zijn mandaat en wat is de planning om een nieuwe provinciesecretaris te benoemen?
  - De memo rept over een 'volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie'. Dat is fraai proza, maar wat bedoelen GS daarmee? De afgelopen jaren is er fors gesaneerd in het provinciale ambtenarenkorps. Was dit te fors en is er nu een kwaliteitsimpuls nodig? Hoe gaan we komen tot een visie op die volgende stap?
  - Naast de geschorste provinciesecretaris zijn er natuurlijk door meer betrokken ambtenaren (grotere of kleinere) fouten gemaakt. Zijn deze nog in onderzoek, zijn er meer disciplinaire maatregelen genomen en hoe gaat de organisatie leren van gemaakte fouten?

  2) Financiën
  - De goedkeuring van de Jaarrekening 2017 loopt forse vertraging op. Graag krijgen we concrete informatie over de duur van de vertraging, de gesprekken met de accountant over die vertraging en de vragen die de accountant heeft.
  - MinFin weet van de verlate goedkeuring. Wat was de reactie van MinFin en wat zijn exact de consequenties daarvan? Wanneer is er sprake van stappen in het kader van een onder toezichtstelling en wat houden die (proces)stappen precies in?
  - Ondertussen werkt de provincie aan de Kadernota en begroting 2019. Wat zijn de gevolgen voor dit proces? Lopen we ook hierin vertraging op?
  - Deze week kwamen er nieuwe berichten over tekorten rond de tramlijnen. Wat zijn de gevolgen hiervan op Jaarrekening en Begroting? Wat zeggen die tegenvallers over de mate waarin we (nog)(niet) in control zijn? Welke verbeterstappen zetten we op dit vlak?

  3) Juridische borging
  - Rond de klokkenluidersprocedure en de Dolderseweg bleek de juridische antenne voor verbetering vatbaar. Welke stappen worden gezet om juridisch in control te komen? Is er een juridisch controller aan de slag, is er een verbeterplan, hebben we zicht op overige risico's?
  - De klokkenluider is nog in procedure. Wat is de status van dit proces, hoe ver is het onderzoek?
  - Nieuwe wetgeving rond AVG en informatieveiligheid zal een forse impact hebben voor de provinciale organisatie. Kunnen we hierover worden geïnformeerd?

  4) Communicatie
  - De communicatie rond de tegenvallers bij de Uithoflijn was slecht, bleek deze week uit een debat in de Utrechtse Raad. Welke lessen trekt de provinciale organisatie hieruit?
  - Rond alle affaires de afgelopen maanden heeft het imago van de provincie een forse deuk opgelopen. Voert de provincie periodieke onderzoeken hiernaar uit en zijn er evaluaties hierover beschikbaar?
  vergroten verkleinen laden...
 • Gedeputeerde Pennarts-Pouw - Bestuurlijke zaken.
  Hierbij valt te denken aan procesmededelingen over onze rol bij Montfoort- IJsselstein, de samenwerking regio West, een update Vijfheerenlanden en de stand van zaken samenwerking Eemnes en Baarn.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Rondvraag 1 inz. stankklachten Bunschoten, ingediend door de ChristenUnie.

  Rondvraag 2 inz. personeel van de provincie, ingediend door de PVV.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de bijlage treft u ook twee memo's aan:
  - toezegging inz. boa's
  - verhuizing Mariniers Doorn
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...