VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen
Datum: 10-09-2018 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. ir. H. IJssennagger
Griffier: Dhr. drs. T.J. Dorst
0
0
1
0
0
Voorzitter: Mw. H.J. Keller en Dhr. H. IJssennagger
0
0
1
1
2
0
1
1
0
1
1
0
2
1
1
3
0
1
0
2
2
4
0
1
0