Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen
Datum: 15-10-2018 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. H.J. Keller en Dhr. H. IJssennagger
Griffier: Dhr. drs. T.J. Dorst
0
0
1
0
3
0
1
0
3
3
2
3
0
2
0
4
3
0
1
4
2
2
1
2
1
8
1
1
1
2
1
0