VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen
Datum: 26-11-2018 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. H.J. Keller en Dhr. H. IJssennagger
Griffier: Dhr. drs. T.J. Dorst
0
0
1
0
1
1
1
0
5
5
0
3
1
0
4
2
2
0
2
2
0
3
2
2
2
2
2
2
0