VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen
Datum: 11-02-2019 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. H.J. Keller en Dhr. H. IJssennagger
Griffier: Dhr. drs. T.J. Dorst
0
0
0
2
2
2
1
0
1
4
1
3
2
0
2
3
0
5
0
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
0