VergaderingVergadering van Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie
Datum: 02-11-2009 19:30:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. P. Doornenbal-van der Vlist
Griffier: Dhr. dr. R.J. Poort
0
Statenzaal
0
5
0
1
1
1
6
2
4
1
2
1
1
2
0