VergaderingVergadering van Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie
Datum: 12-01-2009 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. P. Doornenbal-van der Vlist
Griffier: Dhr. dr. R.J. Poort
0
Statenzaal
0
1
0
1
1
0