Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie 27 juni 2016 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Locatie: Statenzaal
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Bijlage 1 en 2: Rondvraag van de SP betreffende afhandeling agendapunt Syntus
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivaties voor de opwaardering van dit agendapunt.

  ChristenUnie:
  Deze Statenbrief leest als schaamteloze propaganda voor een mislukt asfaltproject dat 50 miljoen euro heeft gekost. De cijfers zijn uiterst summier en een plan ontbreekt. De provincie beloofde vanaf 2011 meermaals een integraal verkeersplan voor het buitengebied tussen Bunnik, Odijk en Houten. Vooral voor fietsers is de huidige N410 levensgevaarlijk.
  De ChristenUnie wil van de gedeputeerde weten wat zij aan dit gebied op korte termijn gaat doen, wanneer en hoe burgers worden betrokken en wanneer de gemeenten eindelijk weer eens iets van ons gaan horen.

  GroenLinks:
  In de Statenbrief bij dit agendapunt staan de belangrijkste conclusies van het onderzoek vermeld. Wij zouden graag ook de volledige onderzoeksresultaten en/of het onderzoekrapport ontvangen. Zo zijn wij o.a. ook benieuwd naar de effecten op de verkeersintensiteit op de N410.
  We willen graag met gedeputeerde en andere fracties van gedachten wisselen over hoe zij de verkeerseffecten van de N421 beoordelen en in het bijzonder het veel lagere gebruik van deze weg dan was voorzien en welke lessen hier uit getrokken kunnen worden.

  PvdA:
  Uit de rapportage blijkt dat het effect van de openstelling van de N421 voor het buitengebied nog beperkt is, de onveiligheid ondanks de sluiting van de Rijsbruggerweg nog niet is opgelost en de verkeersproblematiek van de N410/Achterdijk eerder groter dan kleiner is geworden. Daarom wil de PvdA de rapportage in MME bespreken met oog op de vraag of:
  a. de realisatie van de Oostelijke aansluiting niet bespoedigd kan worden
  b. er geen effectievere maatregelen genomen kunnen worden om doorgaand verkeer Rijsbruggerweg te beperken
  c. er geen aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen voor beperking hinder op de N410/ Achterdijk .
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivaties voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  Als gevolg van de vele inspraakreacties, waarin zorgen werden geuit op het bezuinigen op de 'dunne' lijnen ten behoeve van extra capaciteit voor de Uithof, blijken er toch nog 10.000 extra dienstregelingsuren gevonden te zijn binnen de bestaande begroting. Mijn vraag is hoe dit mogelijk is.

  D66:
  - Er is veel over te doen geweest in de gemeenten die het betreft en er zijn veel reacties op binnengekomen. Wij willen graag van het college weten hoe zij de reacties ervaart en wat ze met die reacties heeft gedaan;
  - We willen graag met de collega's bespreken of ze de inspraakvorm die nu gekozen is prettig vinden, of dat we in de toekomst een andere vorm zouden moeten kiezen, ook met een grotere rol voor PS (al is het vaststellen van het Vervoersplan een bevoegdheid van GS).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...