VergaderingVergadering van Commissie Omgevingsvisie
Datum: 11-09-2019 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. T. Koelewijn-Koelewijn
Griffier: Dhr. dr. R.J. Poort
0
0
0
0
0
1
0
4
0
Algemene bijlage
kamerbrief-over-rapport-ladder-voor-duurzame-verstedelijking (1) (pdf, 346.24 KB)
Presentatie commissie Omgevingsvisie 11 september 2019 PDF (pdf, 863.43 KB)