VergaderingVergadering van Commissie Omgevingsvisie
Datum: 16-12-2020 09:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. T. Koelewijn-Koelewijn RDM
Griffier: Dhr. dr. R.J. Poort
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
4
0
3
1
1
1
2
1
5
2
0