VergaderingVergadering van Commissie Ruimte en Groen
Datum: 31-12-2007 00:00 uur


Algemene bijlage
2006REG98 Verslag 04.12 (pdf, 194,26 KB)
2007REG01 PS2007REG04 Kaders voorkeursstrategie Groot Mijdrecht Noord (pdf, 98,65 KB)
2007REG01A bijlage1 bestuursnotitie voorlopige samenvatting (pdf, 103,22 KB)
2007REG01B bijlage 2 bij Groot Mijdrecht Noord placemat (pdf, 42,34 KB)
2007REG02 SVZ aanpak uitvoering aanbevelingen en notitie integrale aanpak def (pdf, 72,97 KB)
2007REG02A Bijlage 1 SVZ Uitvoering Plan van Aanpak Bouwstagnatie (pdf, 106,63 KB)
2007REG02B Bijlage 2 Notitie integrale aanpak problematiek (pdf, 126,40 KB)
2007REG02C Bijlage 2 bijlagen notitie intergrale aanpak (pdf, 201,88 KB)
2007REG03 PS2007BEM03 ontwerp overdrachtsdocument (pdf, 73,15 KB)
2007REG03A Bijlage overdrachtsdocument (pdf, 70,76 KB)
2007REG04 PS2007BEM04 Overboeking kredieten 2006-2007 (pdf, 166,11 KB)
2007REG05 PS2007REG03 Verwerving Rodemterrein (pdf, 81,40 KB)
2007REG05A Bijlage 1 Rodemterrein Eval. Res. Knelp (pdf, 167,09 KB)
2007REG06 Agenda Natuur doc (pdf, 51,75 KB)
2007REG06A Bijlage 1 Agenda Natuur 2007 2018 (pdf, 244,35 KB)
2007REG06B Bijlage 2 bij Agenda Natuur (pdf, 241,76 KB)
2007REG06C Bijlage 3 bij Agenda Natuur (pdf, 73,48 KB)
2007REG07 Rapportage Voortgang Woningbouw (pdf, 53,81 KB)
2007REG07A Bijlage 1 Rapportage Voortgang Woningbouw (pdf, 98,30 KB)
2007REG08 4e voortgangsrapportage Wel Thuis! (pdf, 53,31 KB)
2007REG08A 4e Bijlage 1 voortgangsrapportage Wel Thuis! (pdf, 153,45 KB)
2007REG09 motie ecologisch onderzoek (pdf, 107,29 KB)
2007REG10 EHS-Wav Besluit (pdf, 65,48 KB)
2007REG11 Aankopen Natuurterreinen (pdf, 52,01 KB)
2007REG12 3e kwartaalrapportage 2006 Agenda 2010 (pdf, 49,24 KB)
2007REG12A Bijlage 1 3e kwartaalrapportage 2006 corr (pdf, 279,25 KB)
2007REG13 Uitvoeringsprogramma Stichtse Lustwarande 2007 (pdf, 50,98 KB)
2007REG13A Bijlage 1 Uitvoeringsprogramma Stichtse Lustw (pdf, 4,64 MB)
2007REG14 Herziening bijdrageregeling KLE (pdf, 53,12 KB)
2007REG14A Bijlage 1 Contouren van nieuw KLE (pdf, 70,01 KB)
2007REG14B Bijlage B Evaluatie Bijdrageregeling KLE (pdf, 110,80 KB)
2007REG15 Bestuurlijke Overeenkomst Wonen, Welzijn etc (pdf, 66,99 KB)
2007REG15A Bijlage 1 Bestuurlijke Overeenkomst Wonen, Welzijn etc (pdf, 245,94 KB)
2007REG16 PS2007REG05 herijkt Plan de Venen (pdf, 82,83 KB)
2007REG16A PS2007REG05 bijlage1 beantwoording statenvragen (pdf, 73,23 KB)
2007REG16B bijlage2 herijkt Plan de Venen 2007 (pdf, 2,31 MB)
2007REG17 Tussentijdse evaluatie Meerjarprogramma streekplan 2005-2007 (pdf, 53,21 KB)
2007REG17A Tussentijdse evaluatie MAP streekplan (pdf, 241,77 KB)
2007REG18 Planning REG (pdf, 70,99 KB)
2007REG19 Onttrekking reserve Uitvoeringsprogramma Woonschepen06 (pdf, 91,55 KB)