VergaderingVergadering van Duidingsdebat
Datum: 08-05-2023 20:00 uur


Statenzaal
0
0
0
Algemene bijlage
Memorandum Oplegmemo bij verslaglegging gesprekken verdiepende informatiefase 20230508 (pdf, 155,83 KB)
Advies inzake de vorming van een stabiel college in de provincie Utrecht (pdf, 30,98 KB)
Verslaglegging gesprekken verdiepende informatiefase met informateur Anne Lize van der Stoel 08052023 (pdf, 313,88 KB)
 Discussiestuk Mobiliteit (pdf, 144,68 KB)
Discussiestuk Bestuursstijl  (pdf, 173,77 KB)
Discussiestuk Energietransitie  (pdf, 147,71 KB)
Discussiestuk Wonen (pdf, 196,72 KB)
Discussiestuk Landbouw (pdf, 165,68 KB)
Discussiestuk Sociale agenda  (pdf, 192,00 KB)
Procesvoorstel voortzetting informatiefase samenwerking (pdf, 119,00 KB)