VergaderingVergadering van Financiële Audit Commissie
Datum: 15-01-2020 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. drs. E.H.R. Dinklo
Griffier: Dhr. drs. T.J. Dorst
0
0
0
0
0
1
1
0
3
2
1
1
0
2
1
0