VergaderingVergadering van Financiële Audit Commissie
Datum: 25-11-2020 10:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. drs. E.H.R. Dinklo
Griffier: Dhr. drs. T.J. Dorst
0
0
0
0
1
2
1
1
0
1
5
1
4
2
0
2
3
1
0
2
0