VergaderingVergadering van Informatiesessie
Datum: 13-04-2022 18:30 uur


Digitaal
0
0
0
Algemene bijlage
2021RGW188 Memo afhandeling Motie 109 (pdf, 96,64 KB)
2022RGW34 Aanvullend memo Afhandeling Motie 109 (pdf, 629,51 KB)
PS2021PS12 Motie 109 Trek vastlopende projecten los, ingediend door SGP en 50PLUS (pdf, 156,88 KB)