VergaderingVergadering van Informatiesessie
Datum: 02-11-2022 10:00 uur


Digitaal
0
Algemene bijlage
Presentatie Klimaat-en Energieverkenning 2022 - 2 november 2022 (pdf, 1,40 MB)
Presentatie Concernopgave - klimaat centraal - 2 november 2022 (pdf, 1,67 MB)
Maatregelentabellen (pdf, 449,94 KB)