Archief Informatieve commissie Ruimte, Groen en Water in 2019