VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 17-12-2007 20:00 uur


Algemene bijlage
PS2007BEM37 advies uitvoeringsregels bedrijfsvoeringsreserve (pdf, 48,27 KB)
PS2007BEM37 besluit uitvoeringsregels bedrijfsvoeringsreserve (pdf, 90,84 KB)
PS2007BEM37 bijlage uitvoeringsregels bedrijfsvoeringsreserve (pdf, 94,15 KB)
PS2007BEM37 ontwerp uitvoeringsregels bedrijfsvoeringsreserve (pdf, 91,78 KB)
PS2007BEM38 advies 6e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 51,16 KB)
PS2007BEM38 besluit 6e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 146,85 KB)
PS2007BEM38 ontwerp 6e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 146,91 KB)
PS2007BEM46 advies 7e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 48,57 KB)
PS2007BEM46 besluit 7e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 133,79 KB)
PS2007BEM46 ontwerp 7e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 133,84 KB)
PS2007BEM48 advies normenkader rechtmatigheid 2007 (pdf, 47,90 KB)
PS2007BEM48 besluit normenkader rechtmatigheid 2007 (pdf, 134,96 KB)
PS2007BEM48 ontwerp normenkader rechtmatigheid 2007 (pdf, 134,98 KB)
PS2007BEM49 advies 2e wijziging subsidieverordening statenfracties (pdf, 49,53 KB)
PS2007BEM49 besluit 2e wijziging subsidieverordening statenfracties (pdf, 74,81 KB)
PS2007BEM49 ontwerp 2e wijziging subsidieverordening statenfracties (pdf, 75,20 KB)
PS2007BEM50 advies bestuursakkoord 2008 financiele consequenties (pdf, 48,95 KB)
PS2007BEM50 besluit bestuursakkoord 2008 financiele consequenties (pdf, 65,96 KB)
PS2007BEM50 ontwerp bestuursakkoord 2008 financiele consequenties (pdf, 67,20 KB)
PS2007BEM51 besluit 2e wijziging programmabegroting 2008 bestuursakkoord (pdf, 126,74 KB)
PS2007BEM51 ontwerp 2e wijziging programmabegroting 2008 bestuursakkoord (pdf, 126,75 KB)
PS2007BEM52 besluit 1e wijziging programmabegroting 2008 project WABO (pdf, 121,82 KB)
PS2007BEM52 ontwerp 1e wijziging programmabegroting 2008 project WABO (pdf, 121,78 KB)
PS2007BEM53 besluit overboekingen 2007 (pdf, 260,61 KB)
PS2007BEM53 ontwerp overboekingen 2007 (pdf, 260,62 KB)
PS2007BEM54 besluit opheffing regio randstad (pdf, 81,41 KB)
PS2007BEM54 bijlage opheffing regio randstad (pdf, 86,81 KB)
PS2007BEM54 ontwerp opheffing regio randstad (pdf, 82,34 KB)
PS2007BEM55 amendement01 arbeidstrainings- en coachingscentrum (pdf, 71,65 KB)
PS2007BEM55 amendement02 kaderstelling (pdf, 28,65 KB)
PS2007BEM55 amendement04 65 mln (pdf, 47,02 KB)
PS2007BEM55 amendement05 monitoring (pdf, 36,04 KB)
PS2007BEM55 amendement06 woon-werkverkeer fiets (pdf, 31,79 KB)
PS2007BEM55 amendement07 stimulering ondernemerschap onder laagopgeleiden (pdf, 39,36 KB)
PS2007BEM55 amendement08 compartimentering (pdf, 53,78 KB)
PS2007BEM55 amendement10 waterketen in het kader inrichtingsmaatregelen KRW (pdf, 53,20 KB)
PS2007BEM55 amendement12 bouwkundig adviseur toegankelijkheid (pdf, 82,00 KB)
PS2007BEM55 bijlage uitvoeringsprogramma niet-geprioriteerde voorstellen (pdf, 113,15 KB)
PS2007BEM55 bijlage1 uitvoeringsprogramma (pdf, 3,78 MB)
PS2007BEM55 bijlage2 uitvoeringsprogramma begrotingswijzigingen (pdf, 272,00 KB)
PS2007BEM55 bijlage3 uitvoeringsprogramma samenwerkingsagendas (pdf, 350,50 KB)
PS2007BEM55 bijlage4 uitvoeringsprogramma collegeprogramma (pdf, 2,63 MB)
PS2007BEM55 motie01 samenwerking met Turkse regio (pdf, 27,93 KB)
PS2007BEM55 motie02 kaderstelling en dekking extra uitgaven (pdf, 76,82 KB)
PS2007BEM55 motie04 hoogspanningskabels (pdf, 77,39 KB)
PS2007BEM55 motie05 stageplaatsen - leerlingplaatsen (pdf, 41,88 KB)
PS2007BEM55 motie06 kaders voor communicatie (pdf, 102,16 KB)
PS2007BEM55 motie07 inpassen ambulante hulp thuislozen jongeren in jeugdketen (pdf, 76,66 KB)
PS2007BEM55 motie08 wildaanrijdingen op provinciale wegen (pdf, 48,79 KB)
PS2007BEM55 motie09 minder papier, meer bomen (pdf, 28,11 KB)
PS2007BEM55 motie10 samenwerken met hart en verstand (pdf, 22,44 KB)
PS2007BEM55 motie11 duurzame ov-tariefacties (pdf, 21,23 KB)
PS2007BEM55 motie12 eendracht maakt bestuurskracht (pdf, 30,30 KB)
PS2007BEM55 motie13 haalbaarheidsonderzoek lightrailverbinding Amersfoort-Veenendaal Rhenen (pdf, 34,77 KB)
PS2007BEM55 motie14 samenwerkingsagenda (pdf, 71,68 KB)
PS2007BEM55 motie15 provinciale reserves (pdf, 32,99 KB)
PS2007BEM55 ontwerp uitvoeringsprogramma 2007-2011 (pdf, 122,36 KB)
PS2007MME06 advies economisch beleidsplan 2007-2011 (pdf, 51,63 KB)
PS2007MME06 amendement13 economisch beleidsplan (pdf, 57,06 KB)
PS2007MME06 besluit economisch beleidsplan 2007-2011 (pdf, 98,13 KB)
PS2007MME06 bijlage1 economisch beleidsplan 2007-2011 (pdf, 327,25 KB)
PS2007MME06 bijlage2 economisch beleidsplan 2007-2011 (pdf, 106,08 KB)
PS2007MME06 ontwerp economisch beleidsplan 2007-2011 (pdf, 98,07 KB)
PS2007MME07 advies vaststelling subsidieverordening verantwoord verlichten (pdf, 49,17 KB)
PS2007MME07 besluit vaststelling subsidieverordening verantwoord verlichten (pdf, 103,44 KB)
PS2007MME07 bijlage verordening verantwoord verlichten (pdf, 111,77 KB)
PS2007MME07 ontwerp vaststelling subsidieverordening verantwoord verlichten (pdf, 104,37 KB)
PS2007PSnotulen_05_11_2007 (pdf, 551,30 KB)
PS2007PS_besluitenlijst_05_11_2007 (pdf, 79,42 KB)
PS2007RGW13 advies bestedingsvoorstel middelen stimuleringsfonds 2006 tbv ecopassage Elst (pdf, 53,78 KB)
PS2007RGW13 besluit bestedingsvoorstel middelen stimuleringsfonds 2006 tbv ecopassage Elst (pdf, 1,05 MB)
PS2007RGW13 bijlage bestedingsvoorstel middelen stimuleringsfonds 2006 tbv ecopassage Elst (pdf, 46,92 KB)
PS2007RGW13 ontwerp bestedingsvoorstel middelen stimuleringsfonds 2006 tbv ecopassage Elst (pdf, 1,05 MB)
PS2007RGW15 advies uitgangspunten KRW (pdf, 55,33 KB)
PS2007RGW15 besluit statenvoorstel uitgangspunten KRW (pdf, 94,09 KB)
PS2007RGW15 bijlage notitie uitgangspunten KRW (pdf, 92,06 KB)
PS2007RGW15 ontwerp uitgangspunten KRW (pdf, 94,62 KB)
PS2007WMC03 advies kadernotitie erfgoedparels (pdf, 52,96 KB)
PS2007WMC03 besluit kadernotitie erfgoedparels (pdf, 113,04 KB)
PS2007WMC03 bijlage kadernotitie erfgoedparels in de provincie Utrecht (pdf, 89,75 KB)
PS2007WMC03 motie17 investeringsfonds provinciaal erfgoed (pdf, 52,14 KB)
PS2007WMC03 motie18 verruiming te restaureren objecten parelfonds (pdf, 57,91 KB)
PS2007WMC03 ontwerp kadernotitie erfgoedparels (pdf, 113,96 KB)
PS2007WMC06 advies startnotitie cultuurbeleid 2009-2012 (pdf, 52,40 KB)
PS2007WMC06 besluit startnotitie cultuurbeleid 2009-2012 (pdf, 100,90 KB)
PS2007WMC06 motie19 cultuurbeleid (pdf, 58,81 KB)
PS2007WMC06 ontwerp startnotitie cultuurbeleid 2009-2012 (pdf, 101,84 KB)
PS2007WMC08 advies vervallen subsidieplafonds tijdelijke subsidieregeling wonen,welzijn en zorg (pdf, 55,67 KB)
PS2007WMC08 besluit vervallen subsidieplafonds tijdelijke subsidieregeling wonen, welzijn en zorg (pdf, 76,81 KB)
PS2007WMC08 ontwerp vervallen subsidieplafonds tijdelijke subsidieregeling wonen, welzijn en zorg (pdf, 77,72 KB)