VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 23-04-2007 20:00 uur


Algemene bijlage
PS2007BEM08 advies 1e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 50,22 KB)
PS2007BEM08 besluit 1e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 192,29 KB)
PS2007BEM08 ontwerp 1e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 192,35 KB)
PS2007BEM09 advies 2e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 48,98 KB)
PS2007BEM09 besluit 2e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 497,69 KB)
PS2007BEM09 ontwerp 2e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 497,75 KB)
PS2007BEM13 besluit gremia extern (pdf, 67,41 KB)
PS2007BEM14 advies wijziging verordening interne zaken 2004 (pdf, 49,48 KB)
PS2007BEM14 besluit wijziging verordening interne zaken 2004 (pdf, 96,90 KB)
PS2007BEM14 ontwerp wijziging verordening interne zaken 2004 (pdf, 95,63 KB)
PS2007BEM16 advies wijziging Algemene subsidieverordening natuur- en milieueducatie (pdf, 49,22 KB)
PS2007BEM16 besluit wijziging Algemene subsidieverordening natuur- en milieueducatie (pdf, 115,33 KB)
PS2007BEM16 ontwerp wijziging Algemene subsidieverordening natuur- en milieueducatie (pdf, 115,73 KB)
PS2007BEM17 advies voorstellen wijziging verordening huidig beleid (pdf, 49,39 KB)
PS2007BEM17 besluit voorstellen wijziging verordening huidig beleid (pdf, 87,39 KB)
PS2007BEM17 bijlage tussenrapportage project deregulering (pdf, 189,75 KB)
PS2007BEM17 ontwerp voorstellen wijziging verordening huidig beleid (pdf, 88,27 KB)
PS2007BEM18 besluit vervolg gremia intern (pdf, 65,84 KB)
PS2007MEC01 advies subsidieverordening toekomst thuis 2007 (pdf, 53,76 KB)
PS2007MEC01 besluit subsidieverordening toekomst thuis 2007 (pdf, 120,47 KB)
PS2007MEC01 ontwerp subsidieverordening toekomst thuis 2007 (pdf, 118,97 KB)
PS2007MEC02 advies gemeenschappelijke regeling plassenschap loosdrecht en omstreken (pdf, 53,30 KB)
PS2007MEC02 besluit gemeenschappelijke regeling plassenschap loosdrecht en omstreken (pdf, 139,41 KB)
PS2007MEC02 bijlage gemeenschappelijke regeling plassenschap loosdrecht en omstreken (pdf, 1,23 MB)
PS2007MEC02 ontwerp gemeenschappelijke regeling plassenschap loosdrecht en omstreken (pdf, 140,35 KB)
PS2007PSnotulen_05_02_2007 (pdf, 556,55 KB)
PS2007RGW01 advies agenda natuur 2007-2018 (pdf, 53,59 KB)
PS2007RGW01 amendement01 agenda natuur 2007-2018 (pdf, 35,87 KB)
PS2007RGW01 besluit agenda natuur 2007-2018 (pdf, 79,66 KB)
PS2007RGW01 bijlage1 agenda natuur 2007-2018 (pdf, 303,06 KB)
PS2007RGW01 bijlage2 agenda natuur 2007-2018 (pdf, 251,19 KB)
PS2007RGW01 bijlage3 agenda natuur 2007-2018 (pdf, 104,23 KB)
PS2007RGW01 ontwerp agenda natuur 2007-2018 (pdf, 80,20 KB)